Mutton Biriyani Kit

Pieces

Net wt: Gross:

₹***** ₹*****
Tomorrow 07:00am - 09:00am

Chicken Biriyani Kit

Pieces

Net wt: Gross:

₹***** ₹*****
Tomorrow 07:00am - 09:00am

Mutton Biriyani Cut

Pieces

Net wt: 10 kgs Gross: 10 kgs

₹***** ₹*****
Tomorrow 07:00am - 09:00am

Chicken biriyani Cut (With Skin)

Pieces

Net wt: 10 kgs Gross: 10 kgs

₹***** ₹*****
Tomorrow 07:00am - 09:00am